Ang imong kariton sa pagkakaron walay sulod.

Balik sa Pagtipig